:::

ကလေးမွေးအသက်အရွယ်အမျိုးသမီးများ ဝက်သက်၊ ပါးချိတ်ရောင်နှင့်ဂျိုက်သိုးရောဂါ သုံးမျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေး(MMR) ထိုးကြရန် အကြံပေးသည်။

Label
Location
ကလေးမွေးအသက်အရွယ်အမျိုးသမီးများ ဝက်သက်၊ ပါးချိတ်ရောင်နှင့်ဂျိုက်သိုးရောဂါ သုံးမျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေး(MMR) ထိုးကြရန် အကြံပေးသည်။
ကလေးမွေးအသက်အရွယ်အမျိုးသမီးများ ဝက်သက်၊ ပါးချိတ်ရောင်နှင့်ဂျိုက်သိုးရောဂါ သုံးမျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေး(MMR) ထိုးကြရန် အကြံပေးသည်။
Hit : 86
Date : 2018/3/20
Updated : 2018/3/20 上午 09:34:00

ထိုင်ဝမ်တွင် ယာယီနေထိုင်၊ အခြေချနေထိုင်ရန် လာ
လျှောက်သူများကို စမ်းစစ်ချက်အရ ဂျိုက်သိုးရောဂါကာ
ကွယ်ဆေးမထိုးထားကြောင်း တွေ့ရှိပါက MMR ကာကွယ်
ဆေးတစ်ချောင်း ထိုးပေးသည်။

ဂျိုက်သိုးရောဂါကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသော ကလေး
မွေးအသက်အရွယ်အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီ MMR
ကာကွယ်ဆေးကို အရင်ထိုးပါ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ၄ ပတ်
အတွင်း ကလေးရခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်သင့်သည်။

※ ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ လုံးဝမထိုးရ။ က
လေးမွေးပြီးမှ ထိုးပါ။

Attachment List

  1. DMFile size:401 KB
Was this information helpful? Yes    No