:::

Xin hãy cung cấp chứng nhận tiêm phòng nước ngoài cho Sở y tế nơi đăng ký hộ tịch thực hiện đăng nhập bổ sung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuYunlin County Government
Xin hãy cung cấp chứng nhận tiêm phòng nước ngoài cho Sở y tế nơi đăng ký hộ tịch thực hiện đăng nhập bổ sung
Xin hãy cung cấp chứng nhận tiêm phòng nước ngoài cho Sở y tế nơi đăng ký hộ tịch thực hiện đăng nhập bổ sung
Lượt : 92
Ngày : 2018/3/20
Cập nhật : 2018/3/20 上午 09:24:00

Nếu có trẻ em trong vòng 6 tuổi sinh ra ở nước ngoài trở về Đài Loan đăng ký hộ tịch, kính mong phụ huynh cung cấp chứng nhận tiêm phòng nước ngoài cho Sở Y tế nơi đăng ký hộ tịch thực hiện thao tác đăng nhập bổ sung dữ liệu, và xin sổ tay sức khỏe trẻ em, để tiện tiếp tục hoàn thành tiêm phòng tại Đài Loan.

Nếu lĩnh Sổ tay sức khỏe trẻ em tại Đài Loan, về sau nếu tiêm phòng ở nước ngoài, sau khi về nước cũng cần cung cấp thông tin tiêm phòng cho Sở Y tế của nơi đăng ký hộ tịch để đăng nhập bổ sung, cùng nhau bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không