:::

ให้นำหลักฐานการรับวัคซีนจากต่างประเทศไปลงทะเบียนให้ถูกต้องที่สถานีอนามัยที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลYunlin County Government
ให้นำหลักฐานการรับวัคซีนจากต่างประเทศไปลงทะเบียนให้ถูกต้องที่สถานีอนามัยที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่
ให้นำหลักฐานการรับวัคซีนจากต่างประเทศไปลงทะเบียนให้ถูกต้องที่สถานีอนามัยที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่
ตี : 82
วันที่ : 2018/3/20
อัปเดต : 2018/3/20 上午 09:17:00

หากต้องการแจ้งชื่อเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ขวบที่เกิดที่ต่างประเทศเข้าทะเบียนบ้านให้ผู้ปกครองนำหลักฐานการรับวัคซีนไปยังสถานีอนามัยที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่ พร้อมขอรับคู่มือสุขอนามัยเด็ก เพื่อเข้ารับวัคซีนในไต้หวันให้ถูกต้อง

หากได้รับคู่มือสุขอนามัยเด็กที่ไต้หวันแล้ว แต่มีการรับวัคซีนจากต่างประเทศภายหลัง หลังจากกลับไต้หวันแล้วให้นำหลักฐานการรับวัคซีนนั้นไปที่สถานีอนามัยที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่เพื่อร่วมกันรักษาสุขภาพอนามัยของเด็ก

Was this information helpful? Yes    No