:::

คำแนะนำการฉีดวัคซีนหัดเยอรมันผสม(MMR)สำหรับสตรีที่กำลังเตรียมตั้งครรภ์

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลYunlin County Government
คำแนะนำการฉีดวัคซีนหัดเยอรมันผสม(MMR)สำหรับสตรีที่กำลังเตรียมตั้งครรภ์
คำแนะนำการฉีดวัคซีนหัดเยอรมันผสม(MMR)สำหรับสตรีที่กำลังเตรียมตั้งครรภ์
ตี : 107
วันที่ : 2018/3/20
อัปเดต : 2018/3/20 上午 09:15:00

ผู้ที่มาพักอาศัย/ตั้งถิ่นฐานที่ไต้หวันและมีหลักฐานว่าไม่มีภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน MMR ได้ 1เข็ม

สตรีเตรียมตั้งครรภ์ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันกรุณาเข้ารับการฉีดวัคซีน MMR ก่อนเตรียมตั้งครรภ์และไม่ควรตั้งครรภ์ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์หลังรับวัคซีน

※ห้ามสตรีตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนโดยเด็ดขาด ให้ฉีดวัคซีนหลังคลอดบุตรเท่านั้น

รายการเอกสารแนบ

  1. DMขนาดไฟล์:401 KB
Was this information helpful? Yes    No