:::

โปรโมชั่นภาษีสำหรับผู้ชำนาญการพิเศษที่ทำงานในไต้หวัน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
โปรโมชั่นภาษีสำหรับผู้ชำนาญการพิเศษที่ทำงานในไต้หวัน
โปรโมชั่นภาษีสำหรับผู้ชำนาญการพิเศษที่ทำงานในไต้หวัน
ตี : 377
วันที่ : 2018/3/16
อัปเดต : 2018/3/16 上午 11:38:00

เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของไต้หวันให้มีความเป็นสากลมากขึ้น จึงได้เร่งดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไต้หวันเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯที่รับชาวต่างชาติเข้ามาทำงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษและตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่ต้องระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับของชาวต่างชาติและครอบครัว ค่าย้ายบ้าน ค่าน้ำไฟแก๊สต่างๆเป็นรายได้ของผู้ชำนาญการชาวต่างชาติโดยบุคคลสองสัญชาติที่ถือสัญชาติไต้หวันไม่อยู่ในเงื่อนไขพิเศษนี้

หากต้องการทราบข้อกำหนดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากทางหน่วยงานในพื้นที่หรือโทรสอบถามที่กรมสรรพากรที่หมายเลข 0800-000321

Was this information helpful? Yes    No