:::

ထိုင်ဝမ်တွင် အလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် အိမ်ငှားခွန်လျှော့ပေါ့သောစနစ်ကို ခံစားနိုင်ပါပြီ။

ထိုင်ဝမ်တွင် အလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် အိမ်ငှားခွန်လျှော့ပေါ့သောစနစ်ကို ခံစားနိုင်ပါပြီ။
ထိုင်ဝမ်တွင် အလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် အိမ်ငှားခွန်လျှော့ပေါ့သောစနစ်ကို ခံစားနိုင်ပါပြီ။
Hit : 95
Date : 2018/3/16
Updated : 2018/3/16 上午 11:25:00

ထိုင်ဝမ်စီးပွားရေးကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီစေရန် နိင်ငံခြားအတတ်ပညာရှင်များ
ကို ထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်ဝန်ဆောင်ကြရန် အင်တိုက်အားတိုက် ခေါ်ယူပါသည်။ ထိုင်
ဝမ်တွင် အတတ်ပညာဆိုင်ရာအလုပ်များ လာရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
ကိုက်ညီသော အတတ်ပညာရှင်များကို အလုပ်ရှင်မှ စာချုပ်အရ အတတ်ပညာရှင်နှင့်
၄င်း၏မိသားစုများကို အသွား၊ အပြန်ခရီးစရိတ်၊ စာချုပ်သက်တမ်းအတွင်း အလုပ်လုပ်
ချိန်တွင် ၄င်း၏နိုင်ငံသို့ပြန်သွားသောအပန်းဖြေခရီးစရိတ်၊ အိမ်ပြောင်းစရိတ်၊ ရေ၊ မီး၊
ကက်စ်ခများကို နိုင်ငံခြားအတတ်ပညာရှင်၏ဝင်ငွေအဖြစ် မသတ်မှတ်၍ ဝင်ငွေခွန်
ဆောင်ရန် မလိုပါ။ သို့သော် ထိုင်ဝမ်နှင့်အခြားတစ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသား(နိုင်ငံသားနှစ်မျိုး)
ကိုင်ဆောင်ထားသူများ ဤသတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီပါ။

အသေးစိပ်သတ်မှတ်ချက်များကို မိမိတည်ရှိရာ အခွန်ကောက်ခံရေးဌာနများတွင်
စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အခမဲ့ဖုန်းလိုင်း
0800-000321 သို့လည်း ဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No