:::

ထိုင်ဝမ်အမျိုးသား အနုပညာပြတိုက်၏ ဖော်ရွေသောလမ်းညွှန်App

Label
LocationTaiwan
ထိုင်ဝမ်အမျိုးသား အနုပညာပြတိုက်၏ ဖော်ရွေသောလမ်းညွှန်App
ထိုင်ဝမ်အမျိုးသား အနုပညာပြတိုက်၏ ဖော်ရွေသောလမ်းညွှန်App
Hit : 99
Date : 2018/3/16
Updated : 2018/3/16 上午 11:23:00

ထိုင်ဝမ်အမျိုးသားပြတိုက်သည် မျက်မမြင်များအ
တွက် ဗီဒီယို ၂၀ ကားကို စကားပြောပြီး အသံလမ်းညွှန်
အဖြစ်၊ နားမကြားများအတွက် ဗီဒီယို ၄၅ ကားကို လက်
ဟန်ပြဘာသာစကားဖြင့် လမ်းညွှန်ဗီဒီယိုများ ပြုလုပ်ပြီး
မျက်မမြင်၊ နားမကြားသော ပရိသတ်များလည်း ထိုင်ဝမ်
၏အနုပညာကို ချဉ်းကပ်ခွင့်နှင့် နားလည်သိရှိခွင့် ရရှိ
စေသည်။

“ထိုင်ဝမ်အမျိုးသား အနုပညာပြတိုက်၏ ဖော်ရွေ
သောလမ်းညွှန်App” ကို ရလိုပါက App Store သို့မဟုတ် Google Play တွင် အခမဲ့ဒေါင်းလော့နိုင်သည်။ မျက်မ
မြင်နှင့် နားမကြားပရိသတ်များအတွက်လည်း သီးသန့်
လမ်းညွှန်စက် ၂၅ ခုရှိထားပြီး လိုအပ်သူများ သက်သေ
ခံစာရွက်စာတမ်းနှစ်မျိုး(မသန်စွမ်းလက်စွဲစာအုပ်နှင့်
မှတ်ပုံတင်) ဖြင့် ချေးသုံးနိုင်သည်။ ထိုင်ဝမ်အမျိုးသား
အနုပညာပြတိုက်၏ သက်တမ်းတစ်ရာနီးပါးရှိပြီဖြစ်
သော အနုပညာအလှကို လာရောက်ခံစားကြရန် ဖိတ်
ခေါ်ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No