:::

Nhà chuyên môn nước ngoài làm việc tại Đài Loan được hưởng ưu đãi thuế.

Nhà chuyên môn nước ngoài làm việc tại Đài Loan được hưởng ưu đãi thuế.
Nhà chuyên môn nước ngoài làm việc tại Đài Loan được hưởng ưu đãi thuế.
Lượt : 174
Ngày : 2018/3/16
Cập nhật : 2018/3/16 上午 11:06:00

Để nhanh chóng thúc đẩy quốc tế hóa kinh tế Đài Loan, tích cực tuyển dụng nhà chuyên môn người nước ngoài sang Đài Loan phục vụ, chỉ cần thực hiện công việc chuyên môn ở nước ta, hơn nữa phù hợp điều kiện nhất định, chủ thuê lao động căn cứ vào hợp đồng tuyển dụng chi trả chi phí đi lại hai chiều dành cho nhà chuyên môn người nước ngoài và gia đình của họ, làm việc đến một thời gian nhất định căn cứ theo quy định hợp đồng

Quy định cụ thể có thể hỏi tại Cơ quan trưng thu thuế tại địa phương hoặc sử dụng đường dây phục vụ miễn phí của Cục thuế quốc gia 0800-000321 để hỏi.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không