:::

Hướng dẫn thân thiện Bảo tàng mỹ thuật Đài Loan quốc lập App

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Culture
Hướng dẫn thân thiện Bảo tàng mỹ thuật Đài Loan quốc lập App
Hướng dẫn thân thiện Bảo tàng mỹ thuật Đài Loan quốc lập App
Lượt : 81
Ngày : 2018/3/16
Cập nhật : 2018/3/16 上午 11:05:00

Bảo tàng Mỹ thuật Đài Loan quốc lập làm 20 tập phim hướng dẫn bằng ngôn ngữ hình ảnh dành cho người khiếm thị và 45 tập phim hướng dẫn bằng ngôn ngữ bàn tay dành cho người khiếm thính, hy vọng giúp cho người khiếm thính và khiếm thị có thể có cơ hội tiếp cận tìm hiểu mỹ thuật Đài Loan.

“APP Hướng dẫn thân thiện Bảo tàng Mỹ thuật Đài Loan quốc lập” dân chúng có thể tới App Store hoặc Google Play tải miễn phí. Để phục vụ người khiếm thính và khiếm thị, Bảo tàng Mỹ thuật cũng có 25 máy hướng dẫn chuyên dụng, dân chúng có thể đến quầy phục vụ hướng dẫn ngôn ngữ tại đại sản Bảo tàng Mỹ thuật quốc lập mượn dùng bằng hai loại giấy tờ (Sổ tay khuyết tật thân thể tinh thần và giấy chứng minh thư). Hoan nghênh mọi người đến Bảo tàng trải nghiệm nét đẹp nghệ thuật gần trăm năm của Đài Loan.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không