:::

Bộ Văn hóa tăng cường phục vụ hướng dẫn đa ngôn ngữ tại các bảo tàng trực thuộc.

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Culture
Bộ Văn hóa tăng cường phục vụ hướng dẫn đa ngôn ngữ tại các bảo tàng trực thuộc.
Bộ Văn hóa tăng cường phục vụ hướng dẫn đa ngôn ngữ tại các bảo tàng trực thuộc.
Lượt : 86
Ngày : 2018/3/16
Cập nhật : 2018/3/16 上午 11:04:00

Bắt đầu từ năm 2017, Bộ Văn hóa tại các khu vực Bắc, Trung, Nam, Đông lựa chọn Bảo tàng Đài Loan quốc lập, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Lịch sử Đài Loan quốc lập và Bảo tàng Văn hóa tiền sử Đài Loan quốc lập làm 4 bảo tàng mẫu, thúc đẩy hướng dẫn hoặc phát thanh đa ngôn ngữ là tiếng Đài, tiếng khách gia (4 huyện), tiếng thổ dân và ngôn ngữ bằng tay, tăng cường phục vụ công cộng đa ngôn ngữ. Video hướng dẫn trong thành quả thực hiện lần này có thể xem tại kênh Youtube chính thức của 4 bảo tàng mẫu, không chỉ có thể áp dụng trong tiếp thị bảo tàng, mà còn có thể cung cấp cho các trường học hoặc đơn vị mở rộng giảng dạy ngôn ngữ tham khảo.

File video thành quả hướng dẫn đa ngôn ngữ https://drive.google.com/file/d/1zDfZKk1ovq4VEWuC4QcvvICVx9f4q1D_/view?usp=sharing

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không