:::

บริการล่ามแปลภาษาในพิพิธภัณฑ์ที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Culture
บริการล่ามแปลภาษาในพิพิธภัณฑ์ที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
บริการล่ามแปลภาษาในพิพิธภัณฑ์ที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
ตี : 162
วันที่ : 2018/3/16
อัปเดต : 2018/3/16 上午 10:50:00

ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดให้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน พิพิธภัณฑ์ศิลปะไต้หวัน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไต้หวัน และพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์แห่งชาติไต้หวันทั้งสิ้นสี่แห่งให้เป็นพิพิธภัณฑ์ต้นแบบที่มีการนำทัวร์หรือกระจายเสียงด้วยภาษาไต้หวัน ภาษาแคะ(ซื่อเซี่ยน) ภาษาชนพื้นเมือง และภาษามือเป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าชมวีดีโอได้ในช่อง youtube ของเราซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ในการโปรโมตพิพิธภัณฑ์เท่านั้น ทางโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมก็ยังสามารถเข้าชมได้อีกด้วย

วีดีโอผลงานการนำทัวร์หรือกระจายเสียง:https://drive.google.com/file/d/1zDfZKk1ovq4VEWuC4QcvvICVx9f4q1D_/view?usp=sharing

Was this information helpful? Yes    No