:::

สถานีบริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของรัฐบาลเมืองซินเป่ย

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
สถานีบริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของรัฐบาลเมืองซินเป่ย
สถานีบริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของรัฐบาลเมืองซินเป่ย
ตี : 120
วันที่ : 2018/3/16
อัปเดต : 2018/3/16 上午 10:49:00

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองซินเป่ยได้เริ่มเผยแพร่สถานีบริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทั้ง 29 แห่งซึ่งจัดตั้งโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยทางสถานีให้บริการมีบริการถามไถ่ทางโทรศัพท์ การเยี่ยมเยือนตามบ้าน การช่วยเหลือในการดำเนินชีวิต กิจกรรมสานสัมพันธ์ การปรับตัวให้เข้ากับวิถีความเป็นอยู่ เป็นต้น ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถานีบริการใกล้บ้านท่าน หากผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ต้องการความช่วยเหลือทีละหลายเรื่อง ทางสถานีฯจะส่งเรื่องไปให้กับศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ต่อไป

หากต้องการทราบข้อมูลติดต่อสถานีให้บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ให้บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองซินเป่ย หรือโทรสอบถามที่ (02)89858509 สายด่วนให้คำปรึกษาฟรี:0800-250880

Was this information helpful? Yes    No