:::

กรมตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มสถานที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
กรมตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มสถานที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
กรมตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มสถานที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
ตี : 169
วันที่ : 2018/3/16
อัปเดต : 2018/7/26 下午 05:42:00

ขอให้ประชาชนที่มีอายุ 14 บริบูรณ์ มีส่วนสูงเกิน 140เซนติเมตรขึ้นไปและมีทะเบียนบ้านในไต้หวัน สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้เข้าออกประเทศอัตโนมัติได้ตลอดชีพ กรุณานำหนังสือเดินทางและหลักฐานแสดงตัวชิ้นที่สองเพื่อขอลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ปี 2017 เป็นต้นไป ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันสามารถใช้ e-Gate ร่วมกันได้ นอกจากนี้ ทางกรมตรวจคนเข้าเมืองยังได้เจรจาเพื่อขอใช้ e-Gateของประเทศต่างๆร่วมกัน ขอให้ชาวเมืองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบไปลงทะเบียนกันอย่างเต็มที่ ให้สามารถใช้เข้าออกประเทศทั้งในและต่างประเทศได้ในอนาคต

Was this information helpful? Yes    No