:::

Khởi động huấn luyện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp dành cho con em Cư dân mới

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Khởi động huấn luyện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp dành cho con em Cư dân mới
Khởi động huấn luyện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp dành cho con em Cư dân mới
Lượt : 394
Ngày : 2018/2/22
Cập nhật : 2018/2/22 下午 03:45:00

Bộ Giáo dục nhằm hỗ trợ con em Cư dân mới có được kỹ năng và kiến thức làm việc cần thiết cho các cơ hội việc làm trong khu vực, khuyến khích nhà trường kết hợp nhu cầu thị trường việc làm trong khu vực, tổ chức khóa học huấn luyện kỹ năng đặc định theo nhu cầu ngành nghề trong khu vực.

Đối tượng thực hiện kế hoạch này ưu tiên con em Cư dân mới đang học tại trường trung học phổ thông ngành kỹ thuật và trường trung học phổ thông có nhóm, khoa chuyên ngành (bao gồm ban tiến tu, học trình kỹ năng thực tiễn và lớp hợp tác giáo dục) hoặc học trình chuyên ngành trung học phổ thông tổng hợp (dưới đây gọi tắt là trường học), tiếp theo thứ tự dành cho học sinh nhóm yếu thế, học sinh thông thường. Hàng năm có hai thời gian xin học, khóa huấn luyện học kỳ một cần xin vào trước ngày 30 tháng 4, khóa học huấn luyện học kỳ hai cần xin vào ngày 31 tháng 10.

Khóa học dự án này, thực hiện vào thời gian sau giờ học chính khóa và thời gian nghỉ đông và hè , đồng thời được tổ chức liên thông giữa các trường, sĩ số tổ chức lớp về nguyên tắc là 15 người trở lên.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không