:::

กระทรวงแรงงานเปิดโอกาสให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าทดสอบทักษะการทำงานและร่างข้อกำหนดอุดหนุนการเข้าทำงาน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
กระทรวงแรงงานเปิดโอกาสให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าทดสอบทักษะการทำงานและร่างข้อกำหนดอุดหนุนการเข้าทำงาน
กระทรวงแรงงานเปิดโอกาสให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าทดสอบทักษะการทำงานและร่างข้อกำหนดอุดหนุนการเข้าทำงาน
ตี : 83
วันที่ : 2018/2/22
อัปเดต : 2018/2/22 下午 03:37:00

เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายเข้าทดสอบความสามารถในการทำงานตามนโยบายมุ่งลงใต้ของรัฐบาล จึงได้เปิดโอกาสให้กลุ่มคนเป้าหมายเข้าถึงการสอบทักษะช่างเทคนิค โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2018 เป็นต้นไปชาวต่างชาติหรือชาวจีนที่แต่งงานกับชาวไต้หวันและมีทะเบียนบ้านในไต้หวันที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการสอบวัดระดับวิชาชีพ ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ จะได้รับการงดเว้นค่าสอบข้อเขียน ค่าสอบภาคปฏิบัติ และค่าตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้น โดยแต่ละคนสามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุน 1 ครั้งต่อระดับขั้นและต่อประเภท มากสุดรวม 3 ครั้ง

หากต้องการทราบรายละเอียดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทักษะการทำงานของสำนักงานพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน(http://www.wdasec.gov.tw/) หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 04-2259-5700

Was this information helpful? Yes    No