:::

หนังสืออิเล็คทริคเรื่อง 「จุดไฟ:แสงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้」ของพิพิธภัณฑ์สุนทรียศาสตร์แห่งชาติเมืองไถหนาน (National Tainan Living Art Center)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNational Tainan Living Art Center
ตี : 134
วันที่ : 2018/2/22
อัปเดต : 2018/2/22 下午 03:35:00

พิพิธภัณฑ์สุนทรียศาสตร์แห่งชาติเมืองไถหนานได้จัดงานในหัวข้อ「แสงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาดส่องในไต้หวัน」ภายในงานมีทั้งนิทรรศการ การแสดง และกิจกรรมโรดโชว์ต่างๆผ่านเทศกาลวัฒนธรรมโคมไฟที่มีทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน พาทุกท่านไปสัมผัสกับความหมายของวัฒนธรรมและความงามของโคมไฟแต่ละประเทศ

กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์สุนทรียศาสตร์แห่งชาติเมืองไถหนานเพื่อชม หนังสืออิเล็คทริคเรื่อง 「จุดไฟ:แสงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้」

Was this information helpful? Yes    No