:::

หลักสูตรฝึกฝนทักษะความสามารถของลูกหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
หลักสูตรฝึกฝนทักษะความสามารถของลูกหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว
หลักสูตรฝึกฝนทักษะความสามารถของลูกหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ตี : 271
วันที่ : 2018/2/22
อัปเดต : 2018/2/22 下午 03:33:00

เพื่อช่วยให้ลูกหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการทำงานภายในท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สนับสนุนให้โรงเรียนผสมผสานความต้องการของตลาดท้องถิ่น จัดหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน

แผนการดังกล่าวเหมาะสำหรับโรงเรียนประกอบวิชาชีพขั้นสูงและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดตั้งสายวิชา กลุ่ม (รวมไปถึงหลักสูตรเรียนเพิ่มเติม หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะและห้องเรียนโครงการความร่วมมือ) หรือโรงเรียนเฉพาะวิชาชีพ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าโรงเรียน) โดยอนุญาตให้บุตรหลานของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีสิทธิ์เข้าเรียนก่อน ตามด้วยนักเรียนจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและนักเรียนทั่วไป เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง หลักสูตรภาคเรียนที่ 1 สมัครก่อนวันที่ 30 เมษายน หลักสูตรภาคเรียนที่ 2 สมัครก่อนวันที่ 31 ตุลาคม

หลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนหลังเลิกเรียน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน และฤดูหนาวตามโรงเรียน โดยต้องมีนักเรียน 15 คนขึ้นไปจึงจะเปิดการเรียนการสอนได้

Was this information helpful? Yes    No