:::

တစ်နိုင်ငံလုံး၏နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြင့် ရေမြေထိန်းသိမ်းရေးကြော်ငြာစာစောင်ကို ထောင်ယွမ်မြို့မှ ပထမဦးဆုံး ထုတ်ဝေပါပြီ။

Label
Location
တစ်နိုင်ငံလုံး၏နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြင့် ရေမြေထိန်းသိမ်းရေးကြော်ငြာစာစောင်ကို ထောင်ယွမ်မြို့မှ ပထမဦးဆုံး ထုတ်ဝေပါပြီ။
တစ်နိုင်ငံလုံး၏နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြင့် ရေမြေထိန်းသိမ်းရေးကြော်ငြာစာစောင်ကို ထောင်ယွမ်မြို့မှ ပထမဦးဆုံး ထုတ်ဝေပါပြီ။
Hit : 62
Date : 2018/2/7
Updated : 2018/2/7 下午 05:26:00

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် (၁၀၆) ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှစ၍ ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရ ရေအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာနမှ ရေမြေထိန်းသိမ်းရေးကြေညာစာစောင်ကို ဗီယက်နန်ဘာသာ၊ အင်ဒိုနီးရှားဘာသာ
များဖြင့်ရိုက်နှိပ်ပြီး စာစောင်တွင် ထောင်ယွမ်မြို့၏တောင်ကုန်းဒေသရှာဖွေနည်း၊ တောင်ကုန်းဒေသအရေးယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်ဤမြို့၏ရေမြေထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုအ
ဖွဲ့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖော်ပြထားသည်။ ဤနည်းဖြင့် ထောင်ယွမ်မြို့တွင်နေထိုင်သော နိုင်ငံသားသစ်များကို ရေမြေထိန်းသိမ်းရေးအတွေးအခေါ်များ ဖြန့်ချီပေးသည်။

ထောင်ယွမ်မြို့၏နိုင်ငံခြားဘာသာစာစောင်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရ၊ ထောင်ယွမ်မြို့ရှိမြို့နယ်ရုံးအသီးသီးနှင့်ရေ
အရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာနတွင် ထားရှိပြီး ရေအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာနမှ ဦးစွာတီထွင်ခဲ့သောရွေ့လျားရေဝန်ဆောင်မှုကားနှင့်ပေါင်းစပ်၍ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာရေမြေထိန်း
သိမ်းရေးအတွေးအခေါ်ကို လူအများသိရှိလာပြီး အခြေခိုင်စေမည့်အပြင် လူမျိုးအားလုံးက အစိုးရ၏ဝန်ဆောင်မှုကို အပြည့်အဝခံစားစေနိုင်မည်။ အသေးစိပ်အခြေအနေကို ဖုန်း 03-3033688
သို့ ဖုန်းဆက်မေးပါ။

Was this information helpful? Yes    No