:::

“ထိုင်ကျုံးမြို့၏ကမ္ဘာ့မိခင်ဘာသာစကားနေ့” အစီအစဉ်ကို ထိုင်ကျုံးမြို့တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမည်။

Label
Location
“ထိုင်ကျုံးမြို့၏ကမ္ဘာ့မိခင်ဘာသာစကားနေ့” အစီအစဉ်ကို ထိုင်ကျုံးမြို့တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမည်။
“ထိုင်ကျုံးမြို့၏ကမ္ဘာ့မိခင်ဘာသာစကားနေ့” အစီအစဉ်ကို ထိုင်ကျုံးမြို့တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမည်။
Hit : 62
Date : 2018/2/7
Updated : 2018/2/7 下午 05:24:00

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇/၁/၄ နေ့မှ ၃/၃၁ နေ့ထိ “ထိုင်ကျုံး
မြို့၏ကမ္ဘာ့မိခင်ဘာသာစကားနေ့” အစီအစဉ်ကို ထိုင်ကျုံးမြို့ပြ
စာကြည့်တိုက်၏ပင်မစာကြည့်တိုက်နှင့်အခြား(၄၃)ခုစာကြည့်
တိုက်ခွဲတွင် ခါတိုင်းတည်ငြိမ်စွာစာဖတ်ခြင်းပုံစံအစား ပုံပြင်ပြော
ခြင်း၊ ဟောပြောပွဲများ၊ မိခင်ဘာသာစကားပြောသောဓာတ်စက်စာ
အုပ်ပြပွဲ၊ ရုပ်ရှင်ပွဲများ အစရှိသောအစီအစဉ်များပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်
စာဖတ်ခြင်း၏ပုံစံ၊ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို တွေ့ရှိနိုင်မည်။

ပွဲစဉ်အသေးစိပ်သတင်းကို “ထိုင်ကျုံးမြို့ပြစာကြည့်တိုက်
၏အစီအစဉ်ဝက်ဘ်ဆိုက်
” တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Attachment List

  1. DMFile size:2 MB
Was this information helpful? Yes    No