:::

Thành phố Đào Viên lần đầu tiên làm tờ rơi tuyên truyền bảo tồn đất và nước bằng tiếng nước ngoài trên toàn quốc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Thành phố Đào Viên lần đầu tiên làm tờ rơi tuyên truyền bảo tồn đất và nước bằng tiếng nước ngoài trên toàn quốc
Thành phố Đào Viên lần đầu tiên làm tờ rơi tuyên truyền bảo tồn đất và nước bằng tiếng nước ngoài trên toàn quốc
Lượt : 85
Ngày : 2018/2/7
Cập nhật : 2018/2/7 下午 05:05:00

Cục thủy vụ chính quyền thành phố Đào Viên bắt đầu từ tháng 11 năm 2017 chủ động tích cực làm tờ rơi tuyên truyền bảo tồn đất và nước bằng tiếng Việt Nam, tiếng Indonexia,thể hiện biện pháp tra tìm phạm vi đất sườn núi của thành phố, quy định pháp luật liên quan đến kiểm tra báo cáo nghiêm cấm đất sườn núi và hạng mục phục vụ của đoàn phục vụ bảo tồn đất và nước của thành phố trong tờ rơi, tuyên truyền quan niệm bảo tồn đất và nước tới các Cư dân mới của thành phố.


Tờ rơi tiếng nước ngoài của thành phố là sáng tạo đầu tiên trên toàn quốc, hiện nay để tại chính quyền thành phố Đào Viên, các văn phòng ủy ban của thành phố và Cục, đồng thời kết hợp xe phục vụ bảo tồn nước di động của Cục cùng thực hiện tuyên truyền .Thông qua phục vụ tận tâm của tờ rơi tiếng nước ngoài giúp cho quan niệm bảo tồn đất và nước được tuyên truyền rộng rãi và đi vào cơ sở, nhằm thỏa mãn nhu cầu các nhóm người đối với sự phục vụ của chính phủ. Thông tin cụ thể có thể gọi điện đến số 03-3033688

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không