:::

เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของกรมการบริหาร กระทรวงบริหารได้เพิ่มข้อมูล「การตรวจสอบชั่วโมงเรียนของชาวต่างชาติและแบบทดสอบเพื่อสละสัญชาติ」

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลDepartment of Household Registration, M.O.I
เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของกรมการบริหาร กระทรวงบริหารได้เพิ่มข้อมูล「การตรวจสอบชั่วโมงเรียนของชาวต่างชาติและแบบทดสอบเพื่อสละสัญชาติ」
เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของกรมการบริหาร กระทรวงบริหารได้เพิ่มข้อมูล「การตรวจสอบชั่วโมงเรียนของชาวต่างชาติและแบบทดสอบเพื่อสละสัญชาติ」
ตี : 101
วันที่ : 2018/2/7
อัปเดต : 2018/2/7 下午 04:54:00

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ทำเรื่องสละสัญชาติ เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของกรมการบริหาร กระทรวงบริหารจึงมีการเพิ่มข้อมูล「การตรวจสอบชั่วโมงเรียนของชาวต่างชาติและแบบทดสอบเพื่อสละสัญชาติ」ขึ้น

ชาวต่างชาติสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของกรมการบริหาร กระทรวงบริหารด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่ 「ยื่นเรื่องออนไลน์」คลิกที่ 「การตรวจสอบชั่วโมงเรียนของชาวต่างชาติและแบบทดสอบเพื่อสละสัญชาติ」เลือกสละสัญชาติ ข้อมูลส่วนบุคคล ก็จะแสดงข้อมูลการเข้าเรียนและผลคะแนนทดสอบเพื่อสละสัญชาติที่เคยกรอกไว้ในระบบ เพื่อตัดสินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของการสละสัญชาติหรือไม่ เพื่อให้ผู้ยื่นเรื่องได้เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองได้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของกรมการบริหาร กระทรวงบริหาร:
https://www.ris.gov.tw/zh_TW/827

Was this information helpful? Yes    No