:::

แผ่นพับภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแพร่วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำแห่งแรกของประเทศ เมืองเถาหยวน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaoyuan City Government
แผ่นพับภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแพร่วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำแห่งแรกของประเทศ เมืองเถาหยวน
แผ่นพับภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแพร่วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำแห่งแรกของประเทศ เมืองเถาหยวน
ตี : 124
วันที่ : 2018/2/7
อัปเดต : 2018/2/7 下午 04:52:00

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปี 2017 เป็นต้นมาสำนักงานการประปาเมืองเถาหยวนก็ได้เริ่มจัดทำแผ่นพับเผยแพร่วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำเป็นภาษาเวียดนาม อินโดนีเซียขึ้นด้วยตนเอง โดยได้มีการใส่ข้อมูลวิธีตรวจสอบพื้นที่เนินเขา การรายงานพื้นที่เนินเขา พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายการให้บริการของทีมให้บริการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำในรูปแบบของแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรดินและน้ำให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของเมืองฯ

แผ่นพับภาษาต่างประเทศนี้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ และมีการแจกจ่ายที่ศาลากลางเมืองเถาหยวน สำนักงานเขตและที่สำนักงานการประปา อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ไปพร้อมกับรถให้บริการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำคันแรกของเมือง การแจกแผ่นพับภาษาต่างประเทศนี้ช่วยให้ความรู้ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง เพื่อเติมเต็มความต้องการของชาวเมืองต่อการบริการของรัฐ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปที่ 03-3033688

Was this information helpful? Yes    No