:::

နိုင်ငံသားကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းမှု လုပ်ထုံးလုပ်

Label
LocationTaiwan
နိုင်ငံသားကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းမှု လုပ်ထုံးလုပ်
နိုင်ငံသားကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းမှု လုပ်ထုံးလုပ်
Hit : 68
Date : 2018/1/31
Updated : 2018/1/31 上午 10:21:00

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံသားဥပဒေအရ တရားမဝင်
ကြောင်းသိရှိချိန်မှစ၍ နှစ်နှစ်အတွင်း ခံယူပြီးသောနိုင်ငံသားကို
ပြန်လည်ရုတ်သိမ်း၍ရသည်ဟူသော နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေကို ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၅/၁၂/၂၁ တွင် ပြင်ဆင်ကြေ ညာပြီး တရား
ဝင်စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီ။ သို့သော် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်စတင်
လျှောက်ထားချိန်၊ မိမိ၏မူလနိုင်ငံသားကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးချိန်
(သို့) ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူပြီးချိန်မှစ၍ ငါးနှစ်ကျော်ပါက ခံယူပြီးသောနိုင်ငံသားကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်း၍မရပါ။ မဖြစ်မနေ
ရုတ်သိမ်းမည်ဆိုပါက စမ်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး တရား
လိုဘက်မှ မိမိ၏အမြင်ကို တင်ပြခွင့်ပေးရမည်။ သို့သော် တရား
ရုံးမှ မင်္ဂလာဆောင်ခြင်း၊ မွေးစားခြင်းသည် အတုဖြစ်ကြောင်း တ
ရားဝင်ကြေညာခံရသူများသည် ဤဥပဒေ၏သတ်မှတ်ချက်များ
နှင့်ကိုက်ညီရန် မလိုပါ။ စမ်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးလည်း ခေါ်ယူ
ရန် မလိုပါ။ အကြောင်းရင်းမှာ တရားရုံးမှ တရားစီရင်ချက်မချမီ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းများကို ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်စစ်ဆေးပြီး တရားရုံးတွင် အကြိမ်ကြိမ်တက်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတရားလို
လည်း မိမိ၏အမြင်ကိုပြောဆိုခွင့်အပြည့်အဝရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားလိုမှ တရားရုံး၏စီရင်မှုကို မကျေ
နပ်ပါက တရားဥပဒေအရကယ်ဆယ်ရေးများ လျှောက်တင်၍
ရသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏တရားစီရင်မှုကို မကျေနပ်ပါ
က အုပ်ချုပ်ရေးကယ်ဆယ်မှုလျှောက်ပြီး တရားလို၏အခွင့်အ
ရေးကို အပြည့်အဝပေးထားပြီးဖြစ်သည်။

နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို ပြည်ထဲ
ရေးဝန်ကြီးဌာန အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ဌာန၏ ကမ္ဘာ့သတင်း
ဝက်ဘ်ဆိုက်(https://www.ris.gov.tw/)တွင် ကြည့်ရှုနိုင်
သည်။ သို့မဟုတ် အနီးအနားရှိမြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရ(သို့)အိမ်ထောင်
စုမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဌာနများတွင် မေးမြန်းနိုင်သည်။

Attachment List

  1. DMFile size:214 KB
Was this information helpful? Yes    No