:::

အလုပ်ရှင်ပြောင်းလိုသော နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများ၏ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြင့် ရှာဖွေနိုင်သောကဏ္ဍကို စတင်သုံးစွဲပါပြီ။

Label
LocationTaiwan
Hit : 278
Date : 2018/1/24
Updated : 2018/1/23 下午 03:04:00

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများအား အ
လုပ်ရှင်ပြောင်းလဲရန်လျှောက်ထားခြင်း (သို့)အလုပ်များလျှောက်
တင်ခြင်းနှင့်ကြေညာချက်များကို နားလည်နိုင်စေသည့်အပြင် အ
လုပ်သမားနှင့်အလုပ်ရှင်ကြား အငြင်းပွားမှုလျှော့နည်းစေရန် ရည်
ရွယ်၍ နိုင်ငံကျော်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ထိန်းသိမ်း
ရေးသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏ “နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများ အလုပ်ရှင်
ပြောင်းလဲရန်ရှာဖွေမှု” ကဏ္ဍကို တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နန်၊ ထိုင်း အစရှိသော ဘာသာစကားငါးမျိုးဖြင့် ရှာဖွေနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇/၁/၁ ရက်မှစ၍တရားဝင်စတင်
သုံးစွဲပါပြီ။ နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများ အလုပ်ရှင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်
ရာများ (သို့) လျှောက်ထားသောအလုပ်အခြေအနေများကို လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများ၏ နိုင်ငံခြားဘာသာဖြင့် အလုပ်ရှင်
ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာရှာဖွေခြင်းကဏ္ဍသတင်းများကို နိုင်ငံကျော်အ
လုပ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်
https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/)တွင် ရှာဖွေ
ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No