:::

Bảng lịch trình hoạt động của chuyến tàu phục vụ di động từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018 của Trạm phục vụ thứ 2 của Sở Di Dân tại thành phố Đài Trung.

nhãn
vị trí
Lượt : 145
Ngày : 2018/1/24
Cập nhật : 2018/1/23 下午 02:57:00

Ngày chuyến tàu phục vụ di động trong tháng 1 đến tháng 6 năm 2018 của Trạm phục vụ thứ 2 của Sở Di Dân tại thành phố Đài Trung đến phục vụ tại Sở hộ chính khu Thanh Thủy thành phố Đài Trung vào lúc 9-11h sáng.
Ngày 8/2/2018 (thứ 5)
Ngày 8/3/2018 (thứ 5)
Ngày 12/4/2018 (thứ 5)
Ngày 3/5/2018 (thứ 5)
Ngày 7/6/2018 (thứ 5)


Chuyến tàu phục vụ di động này thụ lý việc xin các loại giấy tờ của cư dân mới, và thực hiện thăm hỏi gia đình đối với cư dân mới có hoàn cảnh đặc biệt hoặc lần đầu nhập cảnh, cung cấp thông tin pháp lệnh và phúc lợi tại Đài Loan, đồng thời tìm hiểu tình hình thích ứng cuộc sống tại Đài Loan của họ, kịp thời cung cấp dịch vụ chuyển giới thiệu.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không