:::

Chuyên mục tra tìm lao động nước ngoài đổi chủ thuê trực tuyến bằng tiếng nước ngoài đã hoạt động

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 830
Ngày : 2018/1/24
Cập nhật : 2018/1/23 下午 02:55:00

Để khiến cho lao động nước ngoài hiểu được tình hình xin đổi chủ hoặc tình hình thụ lý và thông báo trường hợp công việc, giảm thiểu tranh chấp chủ thuê và người lao động, Bộ lao động bổ sung chuyên mục “Tra tìm lao động nước ngoài đổi chủ” bằng 5 thứ tiếng là tiếng Trung, Anh, Indonexia, Việt Nam, Thái Lan tại website thông tin bảo vệ quyền lợi lực lượng lao động xuyên quốc gia, đồng thời bắt đầu từ ngày 1/1/2018, chính thức sử dụng, để tiện cho người lao động nước ngoài tra tìm đơn giản tình hình thực hiện đổi chủ hoặc trường hợp xin việc.
Thông tin chuyên mục tra tìm lao động nước ngoài đổi chủ bằng tiếng nước ngoài có thể tra tìm tại Website Thông tin bảo vệ quyền lợi lực lượng lao động xuyên quốc gia (https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không