:::

ระบบตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าวภาษาต่างประเทศเปิดให้ใช้งานแล้ว

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 304
วันที่ : 2018/1/24
อัปเดต : 2018/1/23 下午 02:51:00

เพื่อให้แรงงานต่างด้าวทราบขั้นตอนการยื่นเรื่องเพื่อเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว ลดความขัดแย้งระหว่างแรงงานและนายจ้าง กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทำ “ระบบตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว” เป็นภาษาจีน อังกฤษ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทยทั้งสิ้น 5 ภาษา เพื่อรักษาสิทธิ์ของแรงงาน โดยเริ่มเปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2018 ให้แรงงานต่างด้าวสามารถตรวจสอบสถานะการเปลี่ยนนายจ้างหรือการยื่นเรื่องหางาน

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อการรักษาสิทธิ์ของแรงงานต่างด้าว (https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/

Was this information helpful? Yes    No