:::

សាលាក្រុងតៃចុងបានផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីពត៌មាន「 ប្រជាជនចំនូលថ្មីរស់នៅតៃវ៉ាន់」 ដែលមានច្រើនភាសា

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 87
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/1/22
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/20 上午 11:50:00

ដើម្បីជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីចូលរួមជីវភាពនៅតៃវ៉ាន់ នាយកដ្ឋានកិច្ចការស៊ីវិលនៃសាលាក្រុងតៃចុងបានរៀបចំទីកន្លែងណែនាំប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាន
29ខ័ណ្ឌ ក្រៅពីនេះ បានផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីពត៌មាន「 ប្រជាជនចំនូលថ្មីរស់នៅតៃវ៉ាន់」 ដែលមានច្រើនភាសា ដូចជាភាសាចិន
វៀតណាម ឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ អង់គ្លេសជាដើម រួមមានព័ត៌មានខ្លីៗសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីស៊ាំនឹងជីវភាព ដូចជាកម្មវិធីសិក្សារៀនភាសាចិន ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមុនធ្វើការ រកការធ្វើ សុខាភិបាលរបស់ទារកនិងក្មេងៗ ជំនួយមុនសម្រាលកូន ផ្តល់ឧបត្ថម្ភឲ្យគ្រួសារ ពិគ្រោះយោបល់ខាងច្បាប់ ចូលប្រឡងប័ណ្ណបើកបរ ការខ្ចីសៀវភៅ និងសម្រុះសម្រួលទំនាក់ទំនងសមាជិកគ្រួសារនិងអារម្មណ៍ជាដើម ហើយរៀបចំ「តំបន់ពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」ក្នុងវេបសាយនាយកដ្ឋានកិច្ចការ
ស៊ីវិល សម្រាប់ស្វែងរក (http://www.civil.taichung.gov.tw/21804/21822/22167/808515/Lpsimplelist) សាទរប្រជាជនចំនូលថ្មីប្រើប្រាស់ឲ្យច្រើន។

Was this information helpful? Yes    No