:::

ကောင်းရှုံမြို့၏ “သားဖွားထောက်ပံ့ကြေး” ကို ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇/၁/၁ ရက်မှစ၍တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီ။

Label
Location
ကောင်းရှုံမြို့၏ “သားဖွားထောက်ပံ့ကြေး” ကို ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇/၁/၁ ရက်မှစ၍တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီ။
ကောင်းရှုံမြို့၏ “သားဖွားထောက်ပံ့ကြေး” ကို ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇/၁/၁ ရက်မှစ၍တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီ။
Hit : 83
Date : 2018/1/22
Updated : 2018/1/22 下午 02:48:00

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇/၁/၁ ရက်မှစ၍ ကောင်းရှုံ
မြို့၏သားဖွားထောက်ပံ့ကြေးကို ပထမတစ်သားမွေးပါက
ထိုင်ဝမ်ငွေတစ်သောင်း၊ ဒုတိယတစ်သားမွေးလျှင် ထိုင်
ဝမ်ငွေနှစ်သောင်း၊ တတိယတစ်သားမွေးလျှင် ထိုင်ဝမ်ငွေ
သုံးသောင်းထိ(ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်(၁၀၇) ခုနှစ်တွင် မွေး
ဖွားသောမွေးကင်းစကလေးသည် ထောက်ပံ့ကြေးငွေ
(၄၆၀၀၀) ကိုဆက်လက်ခံယူနိုင်သည်။) တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီ။ သားဖွားထောက်ပံ့ကြေးမခံယူပါက နှစ်သောင်းအထက်
တန်ဖိုးနှင့်ညီမျှသော မီးတွင်းချိန်၌ အိမ်တိုင်ရာရောက်
လာရောက်ဝန်ဆောင်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုနာရီပေါင်း (၈၀) မှ (၂၄၀) အထိ ရွေးချယ်နိုင်သည်။

သားဖွားထောက်ပံ့ကြေး။ ။
http://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=2&b_id=25&m_id=126&s_id=760

မီးတွင်း အိမ်တိုင်ရာရောက်ဝန်ဆောင်ပေးသောဝန်ဆောင်
မှု။ ။
http://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=2&b_id=3&m_id=13&s_id=768

Was this information helpful? Yes    No