:::

ပြည်သူများအတွက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လွယ်ကူဝန်ဆောင်မှုငါးရပ်

Hit : 119
Date : 2018/1/22
Updated : 2018/1/22 下午 02:44:00

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် (၁၀၇) ခုနှစ်နှစ်ဦးမှစ၍ လူဝင်
မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်သူများအတွက် လွယ်
ကူဝန်ဆောင်မှုငါးရပ်ကို စီစဉ်ခဲ့သည်။ ဤစီစဉ်မှုတွင်
ဝန်ဆောင်မှုအများအပြားကို အွန်လိုင်းတွင်ပင် လုပ်
ဆောင်နိုင်အောင် ပြုပြင်ထားသည့်အပြင် ထိုင်ဝမ်တွင်
လာရောက်ပညာသင်ကြားသောနိုင်ငံခြားသားများ၊ ရေ
ခြားမြေခြားတရုတ်မျိုးနွယ်များ၊ ပြည်မနှင့်ဟောင်ကောင်၊ မကာအိုမှပြည်သူများအား စာရွက်စာတမ်းအမျိုးမျိုး လျှောက်ရာတွင် အချိန်ကုန်ခံပြီးတောင်မြောက်ပြေးရန်မ
လိုဘဲ နေထိုင်ရေးတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေခြင်းအကျိုးကို ခံ
စားနိုင်သည်။

၁။ နိုင်ငံခြားနှင့်နိုင်ငံခြားဖွားတရုတ်ကျောင်းသားများ၏ လွယ်ကူသောဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်
ထိုင်ဝမ်တွင်ပညာသင်ကြားနေသော နိုင်ငံခြားနှင့်နိုင်
ငံခြားဖွားတရုတ်ကျောင်းသားများသည် ပထမဆုံးအကြိမ်
ယာယီနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအ
ချက်အလက်များပြောင်းလဲခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း (သို့)
မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်း အစရှိသောဝန်ဆောင်မှု
များကို အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတွင်ပင် လုပ်ဆောင်နိုင်
သည်။

၂။ ထိုင်ဝမ်နေ အိမ်ထောင်စုမဲ့ရေခြားမြေခြားတရုတ်မျိုး
နွယ်ကျောင်းသားများလည်း ဤလွယ်ကူဝန်ဆောင်မှုကို
ခံစားခွင့်ရှိသည်။

ထိုင်ဝမ်နေ အိမ်ထောင်စုမဲ့ရေခြားမြေခြားတရုတ်
မျိုးနွယ်ကျောင်းသားများသည် ပထမဆုံးအကြိမ် ယာယီ
နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အ
လက်များပြောင်းလဲခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း (သို့)မှတ်ပုံ
တင်ခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်း အစရှိသောဝန်ဆောင်မှုများကို အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတွင်ပင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပထမ
ဆုံးအကြိမ်ယာယီနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ရာတွင် မိဘသ
ဘောတူစာ တွဲဖက်တင်ပြရန် မလိုတော့ပါ။ စောင့်ဆိုင်း
ချိန်လည်း ယခင်က (၇) ရက်မှ (၅)ရက်ထိ လျှော့နည်းခဲ့
သည်။ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြောင်းလဲ
မှုများ၏စောင့်ဆိုင်းချိန်လည်း ယခင်က (၅) ရက်မှ (၂) ရက်ထိ လျှော့ချခဲ့သည်။

၃။ လိုင်စင်စစ်ဆေးမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ရိုးရှင်းစေ
ခြင်းနည်းဖြင့် ပြည်သူများ ဂိတ်ကိုလျင်မြန်စွာ ဖြတ်
သန်းနိုင်သောဝန်ဆောင်မှု
ထိုင်ဝမ်၏ယာယီနေထိုင်ခွင့်ရရှိပြီးသော ပြည်မနှင့်
ဟောင်ကောင်၊ မကာအိုမှပြည်သူများသည် ICတိုကင်
ကတ်ပုံစံထိုင်ဝမ်ယာယီနေထိုင်ခွင့်ကတ်ဖြင့် ပြည်ဝင်
ထွက်ပါက ရိုးရှင်းသောစစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ခံစား
နိုင်ပြီး စစ်ဆေးခြင်းစာရွက်ကို ယူဆောင်ရန် မလိုတော့
ပါ။ အကယ်၍ ပြည်ဝင်ထွက်တံဆိပ်တုံးလိုအပ်ပါက လူ
ဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိမှ စစ်ဆေးခြင်းစာရွက်ပေးပြီး တံဆိပ်တုံးထုပေးမည်။

၄။ ဆင့်ကဲလွယ်ကူချောမွေ့သော "Mini-three links"
ပြည်မမှပြည်သူများ နောင်တွင်ပုဂ္ဂုလ်ရေးခရီးသွား
လျှောက်ပါက “G ထောက်ခံစာ” တင်ပြရန် မလိုသည့်
အပြင် စစ်ဆေးချိန်လည်း အရင်ကဲ့သို့မကြပ်တော့ပါ။ သို့သော် လည်ပတ်သောဧရိယာက ပို၍ကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။

၅။ နိုင်ငံခြားသားများ၏ အထူးခံစားခွင့်-ဝန်ဆောင်မှု
ကောင်တာသို့ သွားရန်မလိုဘဲ ရှာဖွေနိုင်ပြီ။

နောင်တွင် နိုင်ငံခြားသားများသည် သဘာဝလူကတ်
ဖြင့် အွန်လိုင်းမှတဆင့် မိမိသည်ပြည်ထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်
ထားခြင်းရှိမရှိကို ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မည်။


သတင်းအချက်အလက်များရှာဖွေခြင်း။ ။
(၁) အွန်လိုင်းစစ်စတန်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများ
ကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုဖုန်း
လိုင်း (02)27967162 သို့ဖုန်းဆက်မေးပါ။ သို့မဟုတ်
http://cs.immigration.gov.tw တွင် မိမိမေးလိုသည်
များကို မေးနိုင်သည်။

(၂) သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ လျှောက်လိုပါက လူဝင်
မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်(ဝန်ဆောင်ချိန်။ ။
8-17 နာရီထိ)သို့ သွားရောက်မေးမြန်းပါ။ သို့မဟုတ်
ဤဝက်ဘ်ဆိုက် http://www.immigration.gov.tw
တွင် ရှာဖွေနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No