:::

เพิ่ม “เงินอุดหนุนการให้กำเนิดบุตร”เมืองเกาสงเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2018

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKaohsiung City Government
เพิ่ม “เงินอุดหนุนการให้กำเนิดบุตร”เมืองเกาสงเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2018
เพิ่ม “เงินอุดหนุนการให้กำเนิดบุตร”เมืองเกาสงเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2018
ตี : 119
วันที่ : 2018/1/22
อัปเดต : 2018/1/22 下午 02:10:00

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2018 เป็นต้นไป เมืองเกาสงเพิ่มเงินอุดหนุนการให้กำเนิดบุตรเพิ่มขั้นเป็นครรภ์แรก 1 หมื่นดอลล่าร์ไต้หวัน,ครรภ์ที่ 2 2หมื่นดอลล่าร์ไต้หวัน,ครรภ์ที่ 3 ขึ้นไป 3 หมื่นดอลล่าร์ไต้หวัน (เด็กทารกที่เกิดใหม่ในปี 2018 ยังคงได้รับเงินอุดหนุน 46,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน) ผู้ที่ไม่รับเงินอุดหนุนยังสามารถเลือกรับบริการอยู่ไฟถึงบ้านตามจำนวนครรภ์เป็นเวลา 80 ถึง 240 ชั่วโมง มูลค่ากว่า 2 หมื่นดอลล่าร์ไต้หวัน


เงินอุดหนุนการให้กำเนิดบุตร:
http://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=2&b_id=25&m_id=126&s_id=760

บริการอยู่ไฟถึงบ้าน:
http://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=2&b_id=3&m_id=13&s_id=768

Was this information helpful? Yes    No