:::

บริการทั้ง 5 เพื่อประชาชนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 147
วันที่ : 2018/1/22
อัปเดต : 2018/1/22 下午 02:07:00

ตั้งแต่ต้นปี 2018 เป็นต้นมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เริ่มการบริการทั้ง 5 เพื่อประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการให้บริการออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเทียวไปเทียวมา นักเรียนต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเล ชาวจีน ฮ่องกง และมาเก๊าต่างก็สามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น


มาตรการเพื่อความสะดวกสบายสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติและชาวจีนโพ้นทะเล
นักเรียนชาวต่างชาติและชาวจีนโพ้นทะเลที่ทำบัตรพำนักเป็นครั้งแรก โยกย้ายข้อมูล ขยายเวลาหรือเปลี่ยนแปลงรายการเป็นต้น สามารถใช้ระบบในการยื่นเรื่องทำรายการออนไลน์ได้


นักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่ไม่มีทะเบียนบ้านในไต้หวันก็สามารถใช้บริการนี้ได้
นักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่ไม่มีทะเบียนบ้านในไต้หวันที่ต้องการทำบัตรพำนักเป็นครั้งแรก โยกย้ายข้อมูล ขยายเวลาหรือเปลี่ยนแปลงรายการเป็นต้น สามารถใช้ระบบในการยื่นเรื่องทำรายการออนไลน์ได้ ถ้าเป็นการสมัครครั้งแรกไม่ต้องแนบใบยินยอมจากบิดามารดา และลดเวลาการทำงานจาก 7วันเหลือ 5 วัน ส่วนการขยายเวลาหรือเปลี่ยนแปลงรายการ ลดเวลาการทำงานจาก 5 วันเหลือ 2 วัน


ลดขั้นตอนการตรวจสอบบัตรประจำตัว เพื่อความเพิ่มสะดวกสบายในการเข้าออกประเทศ
ประชาชนชาวจีน ฮ่องกง และมาเก๊าที่มีใบพำนักในไต้หวันประเภท IC การ์ด สามารถเข้าออกประเทศได้อย่างง่ายดายโดยนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องพิมพ์และพกแบบเพื่อการตรวจสอบ แต่หากนักท่องเที่ยวท่านใดต้องการประทับตราเข้าออกประเทศ สามารถไปที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยพิมพ์และตรวจลงตราให้


เพิ่มความสะดวกสบายให้การเดินทางมินิทรี-ลิ้งค์
ต่อไปนี้ชาวจีนที่ยื่นเรื่องขอมาท่องเที่ยวไม่ต้องเตรียมเอกสาร “ตรวจลงตราประเภท G” อีก เวลาในการตรวจเอกสารก็จะลดลง และสิ่งที่สามารถทำได้เมื่อเดินทางผ่านมินิทรี-ลิ้งค์ก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย


ชาวต่างชาติไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเองก็ตรวจสอบได้
ต่อไปนี้ชาวต่างชาติสามารถตรวจข้อมูลประจำตัวว่ามีการถูกห้ามออกจากประเทศหรือไม่ผ่านออนไลน์ได้


วิธีการตรวจสอบข้อมูล
หากมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสายด่วนให้บริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(02)27967162 หรือพิมพ์สอบถามออนไลน์ที่ http://cs.immigration.gov.tw


หากมีคำถามเกี่ยวกับการยื่นเรื่อง กรุณาติดต่อสถานีให้บริการของกรมตรวจคนเข้าเมือง(ช่วงเวลาให้บริการ:8 ถึง 17 นาฬิกา) หรือดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.immigration.gov.tw

Was this information helpful? Yes    No