:::

“รวบรวมข้อมูลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน” หลากหลายภาษา

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaichung City Government
ตี : 98
วันที่ : 2018/1/22
อัปเดต : 2018/3/20 上午 11:53:00

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่คุ้นชินกับการใช้ชีวิตในไต้หวัน สำนักกิจการพลเรือนเมืองไทจง รัฐบาลเมืองไทจงจึงได้จัด“รวบรวมข้อมูลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน” ทั้งภาษาจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย อังกฤษเป็นต้น โดยมีเนื้อหารวมไปถึงสิ่งต่างๆที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มักพบเจอ เช่น หลักสูตรการเรียนภาษาจีน การอบรมวิชาชีพ การหางาน การดูแลบุตร การช่วยเหลือฝากครรภ์ การช่วยเหลือครอบครัว ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การสอบใบขับขี่ การยืมคืนหนังสือ และการปรับอารมณ์และความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น สามารถอ่านข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักกิจการพลเรือนเมืองไทจงในหัวข้อ “ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (http://www.civil.taichung.gov.tw/21804/21822/22167/808515/Lpsimplelist)ขอเชิญผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้ามาค้นหาข้อมูลกันอย่างเต็มที่


“รวบรวมข้อมูลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน” หลากหลายภาษา

Was this information helpful? Yes    No