:::

“ပညာရေးကဏ္ဍ” ပညာရေးကို အဘက်ဘက်မှသင်ယူခြင်းဖြင့် သက်ရှိသရွေ့ပညာအဆက်မပြတ်သင်ယူပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် တိုးတက်အောင် ပြုမူပါ။

Hit : 131
Date : 2018/1/19
Updated : 2018/1/19 下午 03:11:00

နိုင်ငံသားသစ်များ ထိုင်ဝမ်သို့ရောက်ရှိခါစတွင် စကားမတတ်ခြင်း
သည် အကြီးမားဆုံးသော အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပညာ
သင်ယူခြင်းမှတဆင့် မိမိနေထိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်သစ်ကို သိရှိနားလည်
လာသည့်အပြင် မတူညီသောရိုးရာဓလေ့များနှင့်သင့်မြတ်စွာ နေထိုင်လာ
နိုင်မည်။ မြို့၊မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီး၊ ကျောင်း၊ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ပ
ညာသင်ယူရေးစင်တာ၊ အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းမျိုးစုံ
သင်ယူရေးနည်းလမ်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ နိုင်ငံသားသစ်များ
သည် ကြွယ်ဝသောသင်တန်းအကြောင်းအရာများနှင့်ဆရာများ၏သင်
ကြားရေးကို တစ်နိုင်ငံတည်းမှလာသူအချင်းချင်း နှီးနှောဖလှယ်ခြင်းဖြင့်
ထိုင်ဝမ်တွင် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ နေသားကျလာမည်။ အောက်တွင် ပညာရေး
သင်တန်း (၅) မျိုးနှင့်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားလေ့လာစမ်းသပ်မှုများကို နိုင်ငံ
သားသစ်များ ဘက်စုံသင်ယူနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားသည်။


၁။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ အခြေခံပညာရေးသင်တန်း

ကျောင်းကောင်းကောင်းမတက်ခဲ့ရသောနိုင်ငံသားများ၊ နိုင်ငံခြားနှင့်
ပြည်မမှလာသောအိမ်ထောင်ဖက်များ၏ ပြော၊ ဖတ်၊ ရေး၊ နားထောင်၊
တွက်ချက်စွမ်းရည်တို့ကို ပျိုးထောင်ပေးပြီး ပြောဆိုမှုစွမ်းရည်တိုးမြှင့်စေ
ရန် ရည်ရွယ်၍ မြို့၊မြို့နယ်အသီးသီးမှ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ ပညာ
ရေးသင်တန်းများကို စီမံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အရည်အချင်းအလိုက် အခြေခံ၊ အ
လယ်အလတ်နှင့်အဆင့်မြင့်သင်တန်းဟူ၍ သုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။ အ
သက် (၁၅) နှစ်အထက်ရှိပြီး စာမတတ်သူများ (သို့)အခြေခံမူလတန်းမပြီး
သောပြည်သူများ၊ နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်ပြည်မမှလာသောအိမ်
ထောင်ဖက်များ လာရောက်သင်ယူနိုင်သည်။ သင်တန်းတွင် အသံထွက်
သင်္ကေတများနှင့်စာတတ်မှုတို့ကို (နှစ်စဉ်၏ မတ်လနှင့်စက်တင်ဘာလ
များတွင် သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သွားမည်။) သင်ကြားသွားမည်။ (၇၂)
နာရီပြည့်အောင် သင်တန်းတက်ပြီးသောသင်တန်းသားများကို သင်တန်း
ဆင်းလက်မှတ် ပေးမည်။ သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်ချိန်များကို မြို့၊မြို့
နယ်အစိုးရ၏ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအသီးသီး
တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ “အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏အခြေခံစာတတ်
မြောက်ရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်” ပထမတွဲမှဆဋ္ဌမတွဲထိကို ဘာသာ
စကားအမျိုးမျိုးဖြင့် တရုတ်ဘာသာနှင့်တွဲဖက်ဖော်ပြထားသောစာအုပ်အ
ဖြစ် ပြင်ဆင်ရေးသားထားပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ အခြေခံစာတတ်
မြောက်ရေးသင်တန်းသင်ကြားရာတွင် အသုံးးပြုရန်နှင့် မိမိဘာသာသင်
ကြားလေ့လာနိုင်ရန် ဒေါင်းလော့ယူနိုင်သည်။ အသေးစိပ်သတင်းများကို
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏ “အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏အခြေခံစာတတ်မြောက်
ရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်”
နေရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ထိုင်ပေမြို့အစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ “အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ
၏အခြေခံပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်” ကို ထပ် မံပြင်ဆင်ရေးသား
ထားပြီး တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ တို့ကို ဒစ်ဂျစ်ဒယ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာ
အုပ်အဖြစ် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ရန် တင်ပြထားသည်။ “ပညာသင်ကြားရေး
မြို့ဖြစ်သောထိုင်ပေမြို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်”
သို့ လာရောက်သင်ယူကြပါရန်
ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။


၂။ အမျိုးသားအလယ်တန်း၊ မူလတန်းပညာရေးပံ့ပိုးကျောင်းသင်တန်း

သက်ရှိသရွေ့အဆက်မပြတ်ပညာသင်ယူပြီး ပညာရေးအရည်အ
ချင်းမြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အလယ်တန်း၊ မူလတန်းပညာပံ့ပိုးကျောင်း
များတွင် ကျောင်းကောင်းကောင်းမတက်ခဲ့ရသောပြည်သူများနှင့်နိုင်ငံ
သားသစ်များအတွက် သင်တန်းမျိုးစုံကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ တရုတ်စာတတ်
မြောက်ရေး၊ ကွန်ဗျူတာ၊ သင်္ချာ၊ သဘာဝ၊ တေးဂီတ၊ အနုပညာ အစရှိ
သောသင်တန်းမျိုးစုံရှိပြီး ကျောင်းပြီးချိန်တွင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ
ကျောင်းပြီးလက်မှတ် ပေးမည်။ မြို့၊မြို့နယ် အသီးသီးရှိပညာပံ့ပိုးကျောင်း
များ၏ဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်များကို အစိုးရအရင်းအမြစ်ပွင့်လင်း
ပလက်ဖောင်း
တွင် အလယ်တန်း၊ မူလတန်းပညာပံ့ပိုးကျောင်းစာရင်း သို့
မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီး၏ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနများတွင် မေးမြန်းနိုင်
သည်။

မူလတန်းပညာထောက်ပံ့ကျောင်း။ ။ ကန့်သတ်ချက်မရှိ အသက် (၁၂)
နှစ်ပြည့်သူတိုင်း တက်နိုင်သည်။ ကျောင်းမှစမ်းသပ်ခြင်း (သို့)အရွယ်
ရောက်ပြီးသူများ၏အခြေခံပညာရေးကျောင်းပြီးလက်မှတ်အစရှိသော
သက်သေလက်မှတ်များဖြင့် သင့်လျော်သောအတန်းသို့ ခွဲပေးမည်။

အလယ်တန်းပညာထောက်ပံ့ကျောင်း။ ။ အသက် (၁၅) နှစ်ပြည့်ပြီး မူ
လတန်းကျောင်းပြီးထားသူ (သို့)မိမိကိုယ်ကိုယ်ကြွယ်ဝစေရန် ပညာသင်
ကြားပြီး ဝင်ခွင့်လက်မှတ် ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားသူ (သို့)မူလတန်းနှင့်
တန်းတူညီမျှသောပညာအရည်အချင်းရှိသူများ လာရောက်သင်ကြားနိုင်
သည်။


၃။ ပညာကို မိမိဘာသာသင်ယူလေ့လာပြီး သက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲများ
ဖြေဆိုခြင်း


မြို့၊မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီးမှ ကျောင်းမပြီးသောပြည်သူများနှင့်နိုင်ငံ
သားသစ်များကို အလယ်တန်း၊ မူလတန်းနှင့်ညီမျှသော ပညာအရည်အ
ချင်းရှိစေရန် ပညာကို မိမိဘာသာသင်ယူလေ့လာပြီး သက်ဆိုင်ရာစာမေး
ပွဲများကို ဖြေဆိုနို်င်ရန် စီစဉ်ပေးသည်။ နှစ်စဉ်၏ ဇန်နဝါရီလကုန်(သို့)ဖေ
ဖော်ဝါရီလဦးခန့်တွင် နာမည်စာရင်းပေးပြီး မတ်လခန့်တွင် စာမေးပွဲဖြေ
ဆိုရသည်။ စာမေးပွဲအောင်ပါက သက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲနှင့်ညီမျှသော ပ
ညာအရည်အချင်းအောင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးသည်။ ဘာသာရပ်တစ်ချို့
သာအောင်ပါက ၄င်းဘာသာရပ်များ၏အောင်လက်မှတ်ပေးမည်။ သက်
ဆိုင်ရာသတင်းကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “ပညာကို မိမိဘာသာသင်ယူလေ့
လာပြီး သက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲများ ဖြေဆိုခြင်း”
နေရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှု
နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် မြို့၊မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီးတွင် မေးမြန်းနိုင်သည်။

မူလတန်းအဆင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်း။ ။ တရုတ်၊ သင်္ချာ၊ လူမှုရေးနှင့်သ
ဘာဝ၊ လူနေမှုသိပ္ပံနည်းပညာဟူ၍ လေးဘာသာဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး အ
သက် (၁၄) နှစ်ရှိသော နိုင်ငံသားတိုင်း (“ထိုင်ဝမ်ဒေသ၏ယာယီနေထိုင်
ခွင့်ကတ်” (သို့) “ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်” ရရှိပြီးသူများလည်း ပါဝင်
သည်။) ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်သည်။

အလယ်တန်းအဆင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်း။ ။ တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ၊
လူမှုရေးနှင့်သဘာဝ၊ လူနေမှုသိပ္ပံနည်းပညာဟူ၍ ငါးဘာသာဖြေဆိုရမည်
ဖြစ်ပြီး အသက် (၁၇) နှစ်ရှိသောနိုင်ငံသားတိုင်း ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်
သည်။


၄။ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ပညာသင်ကြားရေးစင်တာ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တဖြည်းဖြည်းတိုးများလာသော နိုင်ငံသား
သစ်လူဦးရေအပေါ် တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် ကျောင်းနှင့်ရပ်ရွာ၏ထူးခြား
ချက်များကို ပေါင်းစပ်ပြီး နိုင်ငံသားသစ်နှင့်မိသားစုအတွက် ရပ်ရွာတွင်း
ပင် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်မျိုးစုံသင်ကြားခွင့်ရရှိအောင် လုပ်
ဆောင်ပေးသည်။ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ပညာသင်ကြားရေးစင်တာမှ ဘာ
သာစကားသင်ကြားရေး၊ ဒေသဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှု၊ မိသားစုပညာရေး၊ တရားဥပဒေအသိပညာများ၊ ပျိုးထောင်ရေးသင်တန်းအမျိုးမျိုးနှင့်ပေါ်လ
စီဝါဒများဖြန့်ချီရေးဟူ၍ သင်တန်းအမျိုးအစားကြီး (၆) မျိုးကို ခွဲခြားစီစဉ်
ပေးထားသည်။ ဒေသအသီးသီးရှိ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ပညာသင်ကြား
ရေးစင်တာ၏တည်နေရာများကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံ
သားသစ်များ၏ပညာသင်ကြားရေးစင်တာ”
နေရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်
သည်။


၅။ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ထိုင်ဝမ်တွင်နေသားကျရေးနည်းပြသင်တန်း
“နိုင်ငံသားသစ်များ၏ထိုင်ဝမ်တွင်နေသားကျရေးနည်းပြသင်တန်း” ကို မြို့၊မြို့နယ်အစိုးရနှင့်အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်
သည်။ သင်တန်းတွင် ဘာသာစကားသင်ကြားခြင်း၊ နေသားကျရေး၊ အ
ခြေခံလူ့အခွင့်အရေး၊ ဒေသဆိုင်ရာရိုးရာဓလေ့များ၊ သားသမီးပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အစရှိသည်တို့ကို သင်ကြားသွား
မည်။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားနှင့်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသော နိုင်ငံသားသစ်တိုင်း အ
ခမဲ့လာရောက်သင်ယူနိုင်သည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသား
လျှောက်ရန် အသုံးပြုနိုင်သော သင်တန်းတက်အချိန်ကို သက်သေပြ
သော သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ကို ပေးမည်။ သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းသ
တင်းများကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ“ဒေသခံအစိုးရ၏ထိုင်ဝမ်တွင်နေသား
ကျရေးနည်းပြသင်တန်း”
နေရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။ သို့မဟုတ်မြို့၊
မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီးတွင် မေးမြန်းနိုင်သည်။


ပညာသစ်အမျိုးမျိုးကိုအဆက်မပြတ်သင်ယူခြင်းသည် အသက်အ
ရွယ်မရွေး၊ နိုင်ငံသားမခြားဘဲ သက်ရှိသရွေ့သင်ယူသွားသင့်သည်။ ပညာ
မျိုးစုံကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်သင်ယူခြင်းမှတဆင့် မိမိ၏ပညာအရည်အ
ချင်းကို တိုးမြှင့်စေသည့်အပြင် ထိုင်ဝမ်သို့ရောက်ရှိခါစနိုင်ငံသားသစ်များ
အား ယဉ်ကျေးမှုကွာဟချက်ကို စောစီးစွာသိရှိနားလည်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်
သစ်ဖြစ်သောထိုင်ဝမ်တွင် ချောမွေ့စွာနေသားကျစေမည်။


ကိုးကားရာအရင်းအမြစ်။ ။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားပညာရေးနှင့်မူကြိုပညာရေးဦးစီးဌာန-အ
လယ်တန်း၊ မူလတန်းနှင့်မူကြိုပညာရေး
(https://www.k12ea.gov.tw/ap/elementary.aspx)

ကောင်းရှုံမြို့အစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန-ပညာပံ့ပိုးကျောင်းနှင့်အရွယ်
ရောက်ပြီးသူများ၏အခြေခံပညာရေး
(http://www.kh.edu.tw/people/link_learning/link_adult_edu)

ထိုင်ပေမြို့ နိုင်ငံသားသစ်ကဏ္ဍ-အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏အခြေခံပညာ
ရေးသင်တန်း
(http://nit.taipei/np.asp?ctNode=66600&mp=102161)

အစိုးရအရင်းအမြစ်ပွင့်လင်းပလက်ဖောင်း-အလယ်တန်းနှင့်မူလတန်းပ
ညာပံ့ပိုးကျောင်းစာရင်း
(https://data.gov.tw/dataset/28584)

နိုင်ငံသားသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်-ထိုင်ဝမ်တွင်နေ
ထိုင်ရေးဆိုင်ရာမှတ်စုစာအုပ်
(http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=164&ctNode=36494&mp=ifi_zh)

Was this information helpful? Yes    No