:::

ខ្សែវីដេអូខ្លីឃោសនាសន្តីសុខស្ត្រីនិងកុមារជាប្រជាជនចំនូលថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaoyuan City Government
ចុចមើល : 103
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/1/15
ថ្ងៃខែថ : 2018/1/15 下午 04:12:00

ប្រជាជនចំនូលថ្មីរស់នៅតៃវ៉ាន់ ជួនកាលមានរងជាតិជូរចត មានផ្អែម ល្វីងនិងហឹរ ជួនកាលសប្បាយ ក៏មានទុក្ខដែរ បើសិនរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬការរំលោភភេទ ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច? ស្នងការប៉ូលីសនៃសាលាក្រុងថៅយាន់បានផ្តល់វិធីប្តឹងប៉ូលីស ហើយអំពាវនាវមហាជនក្នុងសង្គមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ដែលរស់នៅ តៃវ៉ាន់អាចនាំគ្នា ខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតអនាគតល្អស្អាតមួយ។

Was this information helpful? Yes    No