:::

Trang mạng chính thức của Cục thuế vụ địa phương thành phố Đài Trung thiết lập Chuyên mục Cư dân mới cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ.

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Trang mạng chính thức của Cục thuế vụ địa phương thành phố Đài Trung thiết lập Chuyên mục Cư dân mới cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ.
Trang mạng chính thức của Cục thuế vụ địa phương thành phố Đài Trung thiết lập Chuyên mục Cư dân mới cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ.
Lượt : 92
Ngày : 2018/1/15
Cập nhật : 2018/3/20 下午 01:38:00

Cục thuế vụ địa phương chính quyền thành phố Đài Trung xây dựng môi trường thuế vụ thân thiện, năm nay thiết lập “Chuyên mục Cư dân mới” dưới hạng mục “hướng dẫn từng đối tượng” của website chính thức, cung cấp thông tin phục vụ đa nguyên 4 ngôn ngữ tiếng Anh, Indonexia, Việt Nam, Thái Lan, tiện cho Cư dân mới tra tìm thời hạn nộp thuế địa phương, kênh nộp thuế tiện lợi, dịch vụ tiện lợi, đường dây tra tìm và địa chỉ… hoan nghênh tích cực sử dụng.

Cục thuế vụ địa phương hoan nghênh Cư dân mới tích cực sử dụng thông tin chuyên mục ( http://www.tax.taichung.gov.tw/24464/24467/757635/Nodelist ), cũng có thể gọi tới đường dây nóng phục vụ miễn phí 0800-086969 hoặc 04-22585000 bấm 1 chuyển tới Trung tâm phục vụ khách hàng để tra tìm vấn đề liên quan.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không