:::

ပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများ၏ “QTaiwan” APP ကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှ ခရီးသွားအားလုံးအတွက် အကျိုးရှိသည်။

Label
LocationTaiwan
ပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများ၏ “QTaiwan” APP ကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှ ခရီးသွားအားလုံးအတွက် အကျိုးရှိသည်။
ပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများ၏ “QTaiwan” APP ကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှ ခရီးသွားအားလုံးအတွက် အကျိုးရှိသည်။
Hit : 111
Date : 2018/1/11
Updated : 2018/1/11 下午 01:58:00

ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်း
အရုံးမှ “QTaiwan” APP ကို ဖန်တီးရေးသားခဲ့သည်။
ဤအက်ပ်မှ ထိုင်ဝမ်ဒေသအသီးသီး၏ နာမည်ကြီးသော
နေရာများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို အဓိကထားပြီး မိတ်ဆက်
ထားသည်။ ဗီယက်နန်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အင်္ဂလိပ်နှင့်
တရုတ်ဘာသာစကားများရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှမှလာ
သော နိုင်ငံခြားသားများကို ထိုင်ဝမ်အကြောင်း ထဲထဲနက်
နက်နားလည်နိုင်သည့်အပြင်ထိုင်ဝမ်၏ယဉ်ကျေးမှုအလှ
ကို လူသိများစေရန် ရည်ရွယ်သည်။

ပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများ သို့မဟုတ်အရှေ့တောင်
အာရှမှလာသောခရီးသွားများ ထိုင်ကျုံးမြို့၏အော်ပရာ
ဇာတ်ရုံ၊ ထိုင်နန်မြို့၏ Hayashi ကုန်တိုက်၊ ကောင်းရှုံ
မြို့၏ The Pier-2 Art Center၊ ရီလန်မြို့၏ ရိုးရာအနု
ပညာစင်တာ အစရှိသောနေရာများသို့သွားရောက်လည်
ပတ်ပါက “QTaiwan” APP မှ သက်ဆိုင်ရာသမိုင်းအ
ကြောင်းကို ရှင်းပြသောဝန်ဆောင်မှု ရှိသည်။

ဒေါင်းလော့
【andriod】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gosmart.qtaiwan&hl=zh_TW
【IOS】
https://itunes.apple.com/us/app/qtaiwan/id1300629100?l=zh&ls=1

Was this information helpful? Yes    No