:::

เปิดหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลNational Taiwan University
เปิดหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
เปิดหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
ตี : 109
วันที่ : 2018/1/9
อัปเดต : 2018/1/9 下午 01:59:00

ศูนย์พัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันได้เปิดหลักสูตรขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานประจำประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้เปิดเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน หลักสูตร MOOCs และสัมมนาต่างๆที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันขึ้น โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศน์ เศรษฐกิจและการบริหารธุรกิจ การทำความรู้จักกับเอเชีย และประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์ ทั้งสิ้น 4 ประเภท เผยแพร่ด้วยวิธีดิจิทัลเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดด้านเวลาและประเทศ ให้สามารถเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคนทั่วโลกได้

เว็บไซต์ของ「หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน」คือ(https://asean.dlc.ntu.edu.tw/) เว็บไซต์นี้มีการรวบรวมหลักสูตรออนไลน์แบบเปิด และไม่เสียค่าใช้จ่ายเอาไว้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ:

1.หลักสูตรเปิดของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
มีการอัดวีดีโอการเรียนการสอนในห้องเรียนและเปิดให้เข้าชมได้ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ได้เหมือนกับนิสิตในมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนเพียงคลิกที่ลิ้งค์หลักสูตรก็สามารถชมวีดีโอออนไลน์และดาวน์โหลดบทเรียนได้

2.หลักสูตร MOOCs(Massive Online Open Courses)
เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่เหล่าคณาจารย์ทำไว้สำหรับผู้เรียนออนไลน์โดยเฉพาะ และอัพโหลดไว้บนแพลตฟอร์ม Coursera ผู้ที่ต้องการศึกษาเพียงใช้เวลาลงทะเบียนใน Coursera แค่หนึ่งนาที ก็สามารถเข้าชมหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำร้อยแห่งของโลก รวมไปถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน

3.เว็บไซต์สัมมนามหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมสัมมนาของนักวิชาการ นักพูดทั้งในและต่างประเทศที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน

Was this information helpful? Yes    No