:::

ရှင်းပေမြို့ပြ ရင်းကော်းကြွေပြတိုက်မှ “နိုင်ငံသားသစ်များ၏ကြွေထည်ပစ္စည်းအနုပညာ ခံစားထိတွေ့ခြင်းသင်တန်း အစီအစဉ်”

Label
Location
ရှင်းပေမြို့ပြ ရင်းကော်းကြွေပြတိုက်မှ “နိုင်ငံသားသစ်များ၏ကြွေထည်ပစ္စည်းအနုပညာ ခံစားထိတွေ့ခြင်းသင်တန်း အစီအစဉ်”
ရှင်းပေမြို့ပြ ရင်းကော်းကြွေပြတိုက်မှ “နိုင်ငံသားသစ်များ၏ကြွေထည်ပစ္စည်းအနုပညာ ခံစားထိတွေ့ခြင်းသင်တန်း အစီအစဉ်”
Hit : 61
Date : 2018/1/4
Updated : 2018/1/4 上午 11:48:00

ယနေ့မှစ၍ နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝင်များ ကြွေပြတိုက်
ရှိ ကလေးသူငယ်ထိတွေ့ခံစားခန်းနှင့် ကြွေထည်ပစ္စည်းအနု
ပညာလေ့လာမှုအခန်းများ၏ ကြွေသားအနုပညာ DIY သင်
တန်းအားလုံးကို ချိုသာသောဈေးနှုန်း ပစ္စည်းတန်ဖိုး၈၀%
ပေးရုံဖြင့် ထိတွေ့ခံစားနိုင်ပါပြီ။ ဤသက်သာသောဈေးနှုန်း
ကို ခံစားနိုင်ရန် မိမိသည်နိုင်ငံသားသစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်
သေပြနိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများ (ဥပမာ အိမ်ထောင်စု
ဇယား၊ မှတ်ပုံတင်၊ ယာယီနေထိုင်ခွင့်ကတ်…)ကို ပြသရ
မည်။ နိုင်ငံသားသစ်မိသားစူများ (သို့)အဖွဲ့အစည်းများ ကြို
တင်မှာပြီး လာရောက်ခံစားကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

https://goo.gl/Efb3A7 မှတဆင့် နာမည်စာရင်း
ပေးကြရန်ဖိတ်ကြားပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No