:::

Nhận thức đúng đắn về hợp đồng định hình hóa bảo quản máu dây rốn

nhãn
vị tríTaiwan
Nhận thức đúng đắn về hợp đồng định hình hóa bảo quản máu dây rốn
Nhận thức đúng đắn về hợp đồng định hình hóa bảo quản máu dây rốn
Lượt : 94
Ngày : 2018/1/4
Cập nhật : 2018/1/4 上午 11:34:00

Để giảm bớt sự tranh chấp giữa bên bảo quản máu dây rốn với người tiêu dùng, Bộ Phúc Lợi Y tế biên soạn “Nội dung cần phải ghi và không được ghi trên Hợp đồng định hình hóa bảo quản máu dây rốn”, yêu cầu những nội dung mà bên bảo quản cần giải thích và thông báo khi ký kết hợp đồng và nội dung không được thỏa thuận với sản phụ trong hợp đồng. Xin hãy vào Website Sở quản lý thực dược phẩmhoạt hình tuyên truyền liên quan để biết nhiều thông tin hơn.

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:2 MB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không