:::

Chăm sóc quan tâm Cư dân mới lập nghiệp thực hiện hướng dẫn thuế

Chăm sóc quan tâm Cư dân mới lập nghiệp thực hiện hướng dẫn thuế
Chăm sóc quan tâm Cư dân mới lập nghiệp thực hiện hướng dẫn thuế
Lượt : 97
Ngày : 2018/1/4
Cập nhật : 2018/1/4 上午 11:33:00

Để hỗ trợ vấn đề đăng ký thuế cho Cư dân mới khi lập nghiệp, Cục thuế quốc gia khu Trung đã mời “Hiệp hội di dân mới Đài Loan thuộc Tài Đoàn Pháp Nhân” quay phim ngắn hướng dẫn Cư dân mới lập nghiệp bằng tiếng Thái, Việt Nam và Indonexia, thông qua hoạt cảnh gần gũi với cuộc sống và ngôn ngữ mẹ đẻ quen thuộc giải thích khái niệm luật thuế.

Phim tuyên truyền
http://youtu.be/pHLT5p9hZos

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không