:::

การทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาการเก็บรักษาเลือดจากสายสะดือ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลFood and Drug Administration, MOHW
การทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาการเก็บรักษาเลือดจากสายสะดือ
การทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาการเก็บรักษาเลือดจากสายสะดือ
ตี : 177
วันที่ : 2018/1/4
อัปเดต : 2018/1/4 上午 11:28:00

เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการเก็บเลือดจากสายสะดือกับผู้บริโภค สำนักงานสวัสดิการสังคม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำ「บันทึกเรื่องที่ควรระบุและไม่ควรระบุในสัญญาการเก็บรักษาเลือดจากสายสะดือ」ขอให้ผู้ให้บริการอธิบาย แจ้งรายการที่ควรและไม่ควรระบุในสัญญา และรายละเอียดสัญญากับสตรีตั้งครรภ์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานควบคุมอาหารและยา และวีดีโอเผยแพ่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายการเอกสารแนบ

  1. DMขนาดไฟล์:2 MB
Was this information helpful? Yes    No