:::

ให้คำปรึกษาด้านภาษีกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่

ฉลาก
ที่ตั้ง
ให้คำปรึกษาด้านภาษีกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่
ให้คำปรึกษาด้านภาษีกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่
ตี : 136
วันที่ : 2018/1/4
อัปเดต : 2018/1/4 上午 11:26:00

เพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีปัญหาด้านการจดภาษีสรรพสามิตร กรมสรรพากรภาคกลางจึงได้เชิญ「สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่」 มาถ่ายทำวีดีโอภาษาไทย เวียดนาม และอินโดนีเซียเพื่อช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าใจในวิธีการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยสถานการณ์ใกล้ตัวและภาษาแม่ที่คุ้นชิน ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าใจในเรื่องภาษีมากยิ่งขึ้น


วีดีโอเผยแพร่
http://youtu.be/1cT0UY3HbXY

Was this information helpful? Yes    No