:::

တစ်နိုင်ငံလုံး၏အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးကူညီမှုဖုန်း

Label
LocationTaiwan
တစ်နိုင်ငံလုံး၏အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးကူညီမှုဖုန်း
တစ်နိုင်ငံလုံး၏အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးကူညီမှုဖုန်း
Hit : 71
Date : 2017/12/29
Updated : 2017/12/29 下午 03:29:00

“စားသောက်ကုန်အစီရင်ခံခြင်း၊ စားသောက်ကုန်
အကြောင်းမေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်း၊ စားသုံးမှုပြဿနာ
များ၊ အလယ်အလတ်နှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်
ငန်းများမှမေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်း၊ လတ်ဆတ်သောစိုက်
ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များအကြောင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်
ခြင်း” အစရှိသော စားသောက်ကုန်ဘေးကင်းရေးဆိုင်
ရာပြဿနာများရှိပါက တစ်နိုင်ငံလုံး၏အစားအ
သောက်ဘေးကင်းရေးကူညီမှုဖုန်းလိုင်း “1919” ကို
ဖုန်းဆက်ခြင်းဖြင့် ဌာနအသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်ပြီးနွေး
ထွေးသောဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးသွား
မည်။ တော်သောစားသုံးသူတစ်ဦး လုပ်ကြစို့။

Was this information helpful? Yes    No