:::

Học đường an toàn thực phẩm – Sổ tay an toàn thực phẩm tại Gia Nghĩa

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChiayi City Government
Học đường an toàn thực phẩm – Sổ tay an toàn thực phẩm tại Gia Nghĩa
Học đường an toàn thực phẩm – Sổ tay an toàn thực phẩm tại Gia Nghĩa
Lượt : 169
Ngày : 2017/12/29
Cập nhật : 2017/12/29 下午 03:09:00

Cục vệ sinh chính quyền thành phố Gia Nghĩa phát hành sổ tay an toàn thực phẩm tại Gia nghĩa, nội dung sinh động hấp dẫn, khiến bạn nắm bắt kiến thức an toàn thực phẩm trong cuộc sống, thông minh lựa chọn nguyên liệu thực phẩm ngon, hiểu rõ nhãn hiệu thực phẩm và thông tin dinh dưỡng. Hoan nghênh lên website an toàn thực phẩm tại Gia Nghĩa đọc trực tuyến.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không