:::

Đường dây tư vấn an toàn thực phẩm toàn quốc 1919

nhãn
vị tríTaiwan
Đường dây tư vấn an toàn thực phẩm toàn quốc 1919
Đường dây tư vấn an toàn thực phẩm toàn quốc 1919
Lượt : 119
Ngày : 2017/12/29
Cập nhật : 2017/12/29 下午 03:08:00

Tất cả vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm như “Tố cáo thực phẩm, tư vấn thực phẩm, vấn đề tiêu dùng, tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư vấn nông nghiệp tươi sống”, cũng có thề gọi mã dường dây 1919 đường dây tư vấn an toàn thực phẩm toàn quốc, lập tức có thể chuyển cho các bộ ngành cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và tận tâm, trở thành người tiêu dùng thông minh.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không