:::

Kho thông tin nhân tài thông dịch viên 10 nước Asean chính quyền thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 111
Ngày : 2017/12/29
Cập nhật : 2018/3/20 下午 03:25:00

Cục Lao động thành phố Đài Trung thiết lập kho thông tin nhân tài thông dịch viên 10 nước Asean, mời các thông dịch viên có sở trường tiếng Anh, tiếng Philippin, tiếng Thái Lan, tiếng Indonexia, tiếng Việt nam, tiếng Malaixia, tiếng Campuchia, tiếng Lào, tiếng Miến Điện…hỗ trợ cơ quan chính phủ và đoàn thể tư nhân vận dụng đa dạng, hoan nghênh các bạn Cư dân mới và người dân quan tâm cùng nhau gia nhập.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không