:::

3 trung tâm phục vụ chính tại Quảng trường Asean thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
3 trung tâm phục vụ chính tại Quảng trường Asean thành phố Đài Trung
3 trung tâm phục vụ chính tại Quảng trường Asean thành phố Đài Trung
Lượt : 138
Ngày : 2017/12/29
Cập nhật : 2017/12/29 下午 03:05:00

Thành phố Đài Trung thành lập “ Diễn đàn trao đổi tương tác Quảng trường Asean”, “Trung tâm phục vụ chăm sóc đời sống dành cho lao động quốc tế” và “Trung tâm phục vụ di động của Văn phòng 4 nước Asean tại Đài Loan” tại quảng trường Asean, thiết lập kênh tương tác trao đổi tốt, cung cấp thông tin và biện pháp phục vụ liên quan đến lao động nước ngoài và cư dân mới Asean, người dân thành phố, khách du lịch, nhà đầu tư…

Thời gian phục vụ liên quan hãy tra tìm tại “website lao động Asean của chính quyền thành phố Đài Trung”.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không