:::

ศูนย์บริการทั้งสามที่อาเซียนสแควร์ เมืองไทจง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaichung City Government
ศูนย์บริการทั้งสามที่อาเซียนสแควร์ เมืองไทจง
ศูนย์บริการทั้งสามที่อาเซียนสแควร์ เมืองไทจง
ตี : 147
วันที่ : 2017/12/29
อัปเดต : 2017/12/29 下午 02:57:00

เมืองไทเปได้จัดตั้ง 「แพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารที่อาเซียนสแควร์」「ศูนย์บริการดูแลชีวิตผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จากนานาชาติ」และ「ศูนย์บริการสำนักงานวัฒนธรรมจากสี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้」เพื่อเป็นช่องทางให้บริการสำหรับแรงงานต่างชาติ ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ชาวเมือง นักท่องเที่ยว และนักลงทุนในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการทราบเวลาให้บริการโปรดเข้าไปตรวจสอบได้ที่ 「เว็บไซต์แรงงานต่างด้าวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐบาลเมืองไทจง

Was this information helpful? Yes    No