:::

ទោះបីជាប់រវល់ការងារយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ត្រូវតែចាំចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំ ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNantou County Government
ទោះបីជាប់រវល់ការងារយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ត្រូវតែចាំចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំ ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់
ទោះបីជាប់រវល់ការងារយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ត្រូវតែចាំចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំ ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់
ចុចមើល : 94
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/12/28
ថ្ងៃខែថ : 2017/12/28 上午 11:24:00

សូមអ្នកពេញលក្ខណៈសម្បត្តិ អាចទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការ
ជម្ងឺផ្តាសាយធំដោយប្រើប្រាស់សោហ៊ុយរដ្ឋមកឲ្យឆាប់
1.ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងឳពុកម្តាយដែលមានកូនអាយុ6ខែ
2.អ្នកថែទាំក្នុងសាលាមត្តេយ្យនិងបុគ្គលិកឯកទេសក្នុងអង្គភាពមត្តេយ្យ
3.មនុស្សពេញវ័យមានអាយុជាង50ឆ្នាំ
4.កេ្មង កុមារនិងយុវជនមានអាយុលើសពី6ខែទាបជាង18ឆ្នាំ
5.អ្នកមានជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់មានអាយុតិចជាង50 ឬអ្នកធំធាត់មានសន្ទស្សន៍គុណភាពរាងកាយBMI≧30 អ្នកមានជម្ងឺក្រុមាន និងអ្នកមានជម្ងឺនិងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ។


ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងជម្ងឺផ្តាសាយធំ ថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រជាជនយ៉ាងសកម្ម អំពីខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការនវ សូមមើលវេបសាយមន្ទីរសុខាភិបាលសាលាខេត្តណានធោ

Was this information helpful? Yes    No